Organizátoři

Akce se koná pod záštitou KPL (klubu přátel Lukova) - základního článku neziskové organizace Hnutí Brontosaurus. 

Hnutí Brontosaurus je uskupení lidí, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Propojují proto smysluplnou práci s netradičními zážitky a zábavou. Naše činnost za sebou zanechává viditelné úspěchy. Jedním takovým je právě současný stav zříceniny hradu Lukov. Ten byl vyhlášen památkou roku 2016.

Pečujeme o naše památky, staráme se rovněž o přírodní lokality. Místa, kterým Brontosaurus pomohl najdete na mapě na stránkách hnutí. Úspěch zaznamenaly také zahraniční mise (např. škola v Himálajích).

Na akcích Hnutí Brontosaurus má člověk možnost prožít široké spektrum aktivit. Ať už různě náročné hry, diskuze, putování, dílny starých řemesel, netradiční sporty, tanec, literární tvorbu, divadlo, larpy nebo spoustu jiných. Je to příležitost poznávat sebe i ostatní, sdílet, bavit se i zamýšlet, tvořit. Okusíte jedinečnou atmosféru a zažijete dobrodružství, na která budete ještě dlouho vzpomínat.

Ája Lukovská, nejvyšší zemský purkrabí

Povinnost na prvním místě! Heslo, pro které se stala nejvýznamnějším úředníkem Lu-kovského království. Zodpovídá se pouze králi, vyřizuje všechny záležitosti, které pa-novníka nebaví (rozhoduje v otázkách ochrany veřejného pořádku v zemi, před-sedá nejvyššímu soudu a je vrchním velitelem vojska). Čas od času se jí ale vkrádá do hlavy myšlenka, zda práce a povinnost jsou tím nejdůležitějším v životě člověka? Možná přišel čas na změnu...

Princezna Tereza

Na téhle sympatické hnědovlásce byste nepoznali, že je dědičkou Lukovského království. Nerada je středem pozornosti, dění pozoruje spíš zpovzdálí. Často se zaobírá myšlenkou, jak naložit s vlastní budoucností, třebaže jako dcera krále nemá příliš na výběr. Obvykle ji můžete potkat v hradní kuchyni, kde shání něco dobrého na zub, nebo na nějakém odleh-lejším místě, začtenou do napínavé knihy. Obyvatelé Lukovského hradu ji mají rádi,  svěřují jí často svá trápení a tajemství, protože jim umí dobře naslouchat.

Královna Marie II.                            

Každá mince má dvě strany. Je v soukro-mí také tak veselá a spravedlivá, jako na veřejnosti? Králův život je plný radovánek a bezstarostných oslav. Nebo není? Jak se chovat ke všem těm lidem, kteří denně přijíždějí? Příliš mnoho otázek, s jejichž odpověďmi se musí královna každý den potýkat. Pracuje s lecjakými informacemi. Ví, co kdy smí, a co ne. Ráda má pod kontrolou zejména své vlastní záležitosti. 

Králův šašek Ráďa                            

Už od dětství milovala hrátky a veselení, ale touhu šířit radost nikdo z její prosté ro-diny nechápal. Navzdory otci se rozhodla přidat ke skupině kočovných kejklířů. Její živost zaujala samotného krále. Od té doby mu svým veselím pomáhá překonat strasti břemena královského; však i ona má chvil-ky, která ráda tráví sama.


 

Velitel hradní stráže Marek

Válečník, jež nikdy nespí. Nikterak se nevy-žívá v krvelačnosti. Konfliktům se snaží předcházet pomocí výpočtů a vypočítavos-ti. Na první místo však klade bezpečí svého krále. Nadcházející události mu působí veli-ké obavy. Ačkoliv rád slýchá minstrelské balady o hrdinných skutcích, netouží v žád-né z nich vystupovat.