Základní informace

Co: Pracovně-zážitkový letní tábor.

Kdy: 1. 8. - 10. 8. 2018

Cena: 950,- Kč

Věk: 15 - 26 let

Kde: Zřícenina hradu Lukov ve zlínském kraji. Viz mapu.

Na akci platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, či jiných omamných látek.

Práce: Součástí tábora není pouze běhání po lesích, povídání kolem táboráku a přespávání pod širákem. Část většiny dnů, obvykle pět hodin, věnujeme práci na údržbě hradu. Jde o činnosti různorodé, avšak poměrně fyzicky náročné. Na minulém táboře jsme mimo jiné očišťovali a dostavovali východní hradbu.

Zázemí: Spaní ve vlastním spacáku a na své karimatce pod kamennou klenbou. Společenská místnost přímo na hradě. Studená zahradní sprcha, pitná voda ze studny. Dřevěné kadiboudy.

Strava:  Chutná, sytá, zdravá a v dostatečném množství. Pokud máš nějaké zdravotní omezení, jídelníček tomu uzpůsobíme.